MENU

  PERKHIDMATAN E-SERVICES UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN

NAMA PERKHIDMATAN

ONLINE

KETERANGAN

Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sep Okt Nov Dis
HIT % HIT % HIT % HIT % HIT % HIT % HIT % HIT % HIT % HIT % HIT % HIT %
E- Bayaran (Cukai Taksiran)
Pos Online, BSN
Pembayaran cukai taksiran yang dibuat melalui dalam talian 2   2   3   4   3   6   2   3   4   2   1   3  

E-Aduan (FMS)

Aduan yang dibuat melalui dalam talian 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

Aduan Online

Aduan yang di hantar melalui Facebook 3   4   2   5   3   5   3   4   5   3   2   2  
MY SMS Maklumat yang berkaitan boleh didapati dengan menggunakan perkhidmatam MYSMS 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Portal OSC  Portal OSC merupakan sistem di mana segala permohonan yang dikemukakan akan didaftar di dalam portal ini. 2   3   2   3   2   4   3   4   3   2   3   2  

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Pendang. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2019.