MENU

AKTA

 • Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 )
 • Akta 173 ( Penilaian )

UNDANG-UNDANG KECIL

 • Undang-Undang Kecil Penjaja
 • Undang-Undang Kecil Perlesenan
 • Undang-Undang Kecil Iklan
 • Undang-Undang Kecil Pasar
 • Undang-Undang Kecil Taman

ENAKMEN

Enakmen Mengawal Lembu Kerbau 1971

 • Kandungan Undang-Undang:
  Mengandungi peruntukan berkaitan larangan lembu-kerbau yang diperlihara/disimpan di kawasan larangan / kawasan Pihak Berkuasa Tempatan

 • Hukuman bagi kesalahan:
  Lembu-kerbau boleh ditangkap, ditembak, disembelih oleh Pihak Berkuasa. ATAU;
  Mahkamah: Denda: sehingga RM1,000 atau penjara sehingga 12 bulan