MENU

Visi

Menjadi Peneraju Pengurusan Perbandaran Di Malaysia.

Misi

Meningkatkan Kebersihan, Pengindahan, Kemajuan Dan Keselamatan Bandar Melalui Perancangan Yang Mampan, Perlaksanaan, Pemantauan Dan PenguatkuasaanUndang-Undang Yang Berkesan Serta Penglibatan Masyarakat, Pihak Swasta, Pertubuhan Bukan Kerajaan Dan Agensi Kerajaan Demi Kesejahteraan Rakyat.

Falsafah

Kami Berkhidmat
Untuk Membantu,
Mencari Ilmu,
Mencari Rezeki
Demi Kerana Ibadat

Tema Pengurusan

Cepat, Berkualiti Dan Berintegriti Ke Arah Kecemerlangan
( Speed, Quality And Integrity Towards Excellence )

Dasar Kualiti

Kami Komited Bagi Mencapai Visi Dan Misi Jabatan Melalui Pendekatan Pengurusan Kualiti Menyeluruh, Penambahbaikan Yang Berterusan, Profesionalisme Kerja Yang Tinggi Serta Mematuhi Dasar Dan Peraturan Yang Ditetapkan Dalam Usaha Memberi Perkhidmatan Yang Terbaik Kepada Semua Pelanggan Pada Setiap Masa

Nilai Korporat

Nilai Teras

 • Mengutamakan Pelanggan
 • Menghargai Masa
 • Mengutamakan Kualiti

Nilai Sokongan

 • Amanah
 • Berilmu
 • Berdisiplin
 • Yakin
 • Tekun
 • Berpasukan
 • Proaktif
 • Kreatif
 • Inovatif
 • Sabar
 • Keterbukaan
 • Prihatin